Head tööstusvee nädalat! 07.-11.10.2019

Aidu karjäär ja veekõrvaldus / Water removal of Aidu oil shale strip mine, Estonia


www.veeseire.ee/hinnaparing

💦 Veeseire
💦 Atesteeritud proovivõtja teenus
💦 Proovivõtmine joogiveest, pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest
💦 Vee omaduste, veetaseme, vee vooluhulga, vee voolukiiruse ja vee sügavuse mõõtmine
💦 Reostuskoormuse määramine
💦 Puurkaevu mõõdistamine. Puurkaevu mõõdistamise akti koostamine.

Viimased blogipostitused