Artikkel: Kildagaas

Ingo Valgma: Kildagaas


See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/235440831 Kildagaas Chapter · November 2012 CITATIONS 0 READS 5,191 1 author: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Rikastamine View project Ingo Valgma Tallinn University of Technology 404 PUBLICATIONS 1,549 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Ingo Valgma on 20 May 2014. The user has requested enhancement of the downloaded file. Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] Mäeinstituudi veebiõpik kaevandamisest, rakendusgeoloogiast ja geotehnoloogiast Mäendusõpik - mi.ttu.ee/opik Uued kirjed Selgitus Küsige Vastake Uudised Tellige uudised Puuduv sõna? Kõige, kõige Masinajaht Mäeõpiku blogi Teemad Andmed Maavarad Kaardid Mõisted Põhimõisted Piltsõnastik Veebiõpikud Artiklid Kildagaas Seminar kildagaasi teemal toimus reedel 11.11.11 Mäeinstituudis ja 14.04.12 Eesti Energias Soojustehnika inseneride klubis. Kildagaas TTV-s 28.11.12 Kildagaas on kiltkivi (kilda) pooridesse kogunenud gaas. Gaasi kättesaamiseks on kaks peamist tehnoloogiat. Esimene on kilda kuumutamine ja gaasi eraldamine utmise teel, mida saaks kasutada Eestis leiduva diktüoneemakilda töötlemisel kuna tegemist on pigem argilliidiga, kui kildaga. Kilt on senikasutatud gaasi ja nafta lähtekivim: From Kildagaas Mäeõpik on Linkedin Share Mäeõpik Like 104 OTSING Aggregate, gravel, macadam Magnetiline deklinatsioon Kruus vs. killustik Vints Vedur VIIMASED KIRJED Gravel blasting Rio Tinto kinkis hädasolijale maja Paha tüdruk MÄEÕPIKU BLOGI 206 - Traktor 205 - Pöördkoppekskavaator Kostomukša MASINAJAHT Eesti mäendus Filmid Kaevandamistehnoloogiad Käsiraamatud Maailma mäendus Maavarad Mäemasinad Mäendusteenused Mängud lastele Projekteerimine Rusikareeglid Seire Sõnastikud Valemid Vasta küsimusele POPULAARSED TEEMAD Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] Viimastel aastatel (alates 2008.a.) aga on USAs juurutatud uus tehnoloogia e. hüdrokaevandamisele sarnane hüdrauliline kivimi purustamine massiivis (lõhestamine, raimamine, frakkimine (hydraulic fracing, hydraulic fracturing)) gaasi vabastamise eesmärgil. Kõrgsurvepumpade abil surutakse vesi, kemikaalid ja liiv (liivapulp) puurauku ja lõhestatakse kiltkivi. Nii vabastatakse kiltkivi poorides asuv gaas. Kemikaalidena kasutatakse soola, pindaktiivseid aineid jm. Lisandina on kasutatud ka diiselkütust. Ühte auku vee pumpamiseks vajatakse ca 200 paakauto täit vett (5000 kuupmeetrit). Pärast vee väljumist puuraugust kogutakse see basseini esmaseks puhastamiseks ja kas taaskasutamiseks puuraugus või saatmiseks puhastusseadmesse. Gaas juhitakse puuraugu kaudu maapinnale ja kas veeldatakse (surutakse kokku nii suure surve all, et see muutub vedelikuks) või juhitakse gaasitorustikku. Kildagaas asub kiltkivis, mis lasub sügaval (2..5km). Puurauk suundub kiltkivikihini vertikaalselt ja kihi sees horisontaalselt. See on võimalik tänu suundpuurimise tehnoloogiale. Liiva lisamise eesmärk veele on veesurve abil tekitatud lõhede avatuna hoidmine. Liivaterad jäävad lõhedesse, hoides neid avatuna ja soodustavad gaasi eraldumist pikema aja vältel. Kildagaas tekib, kui kilta on geoloogiliste protsesside mõjul piisavalt kuumutatud ja kildast on eraldunud naftat ja/või gaasi. Ühest puuraugust saadakse gaasi alalt mille pindala on ca. 4..24..73 ha. Pooride osa kivimist, milles võib gaasi olla, on 5.10% (60% Barnetti maardlas, USA-s). Enne puurimist valmistatakse ette puurimisplats, selleks kasutatakse pöördkoppekskavaatoreid, buldoosereid, liigendkallureid ja kopplaadureid. From Kildagaas Puurimise ajal kõrgub platsil puurpingi torn: From Kildagaas Puurmisvedelikuna kasutatakse vett, mida võetakse tuletõrjehüdrandist: Vasta küsitlustele Värvi ise Telli uuendused e-posti aadressile: Mis leht see on? KKK Facebooki grupp Linkedin grupp RSS feed - uudisvoog Mäenduslikud õppeained Teie KÜSIMUSED on oodatud siia Uudised SELGITUSED Kaevandamine Kaevandus Karjäär Mäendus PÕHIMÕISTED Ekskavaator Kaevandamine Kaevandus Kallur Karjäär Kopp Mäemees Mäendus MÕISTED Ajalugu Allmaakopplaadur Aurumootor Buldooser Ekskavaator Giljotiin Greider Haaratskopp Hõõrits Hüdrovasar Kaadvagonett Kallur Kast Kolu Kombain Konveier Koonuspurusti Kopp-purusti Kopplaadur Laadimismasin Laavakombain Lintkonveier Läbinduskilp Lühieekombain Mäekombain Mäemasinad Paljukopaline ekskavaator Pealmaakopplaadur Pikaeekombain Pindesifreeskombain Protsessid MÄEMASINAD Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] From Kildagaas Vesi transporditakse vooliku kaudu puurimisplatsile: From Kildagaas Puuraugu manteltoru kraele kinnitatakse ventiilid ja kraanid e. nn "christmas tree": From Kildagaas Pärast puurimist asuvad tööle puuraugu puhastamise seadmed: Puistur Pump Punker Purusti Puurvanker Ratasbuldooser Rataslaadur Ripper Rootorpurusti Rööbas Soonur Söehöövel Teehöövel Toestik Traktor Transportöör Trollikallur Turba profileerija Turba tiguprofileerija Turbaaunataja Turbafrees Tõstetorn Tööorgan Tükeldi Vagonett Vagun Veel mäemasinatest Veovahend Vibraator Ümberlaadur Komatsu Masinatootjad Metso Volvo MASINATE TOOTJAD Haamer Kiil Kirka Kühvel Labidas Vasar TÖÖRIISTAD Detonaator VAHENDID 3D (17) 3D laserskänner (2) Abrasiivsus (4) Ader (1) Aeratsioonivöönd (1) AFC (1) Agricola (2) Agueoon (1) Aheraine (7) Aherainepuistang (2) Aherdumine (2) TEEMAD Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] From Kildagaas Väljutatavast veest eraldatakse gaas ja liiv eraldaja e. separaatori abil, maapõues sooldunud vesi kogutakse konteinerisse: From Kildagaas Puuraugust väljasurutav vesi kogutakse konteinerisse: From Kildagaas Vee platsile toomiseks ja kasutatud vee platsilt äraviimiseks kasutatakse paakautosid: From Kildagaas Gaasi tootmiseks, e. transpordiks puuraugust rajatakse torustik ja surve- ja reguleerimisseadmed: Aidu karjäär (1) Ajalugu (136) Aktiivne tarbevaru (2) Alanduslehter (1) Allmaa- (3) Allmaakaevandamine (30) Allmaakallur (1) Allmaakopplaadur (4) Allmaamasinad (1) Allmaarajatis (1) Allveekaevandamine (1) Allveekombainkaevandamine (1) Amfiboliit (1) Amfibool (2) Amfiboolid (1) Andmebaasid (2) Andmed (2) ANFO (1) Animatsioon (3) Ankurtoestik (6) Apatiit (1) Arhaikum (1) Arteesiavesi (1) Arumetsa (1) Arumetsa savikarjäär (1) Astang (6) Aukkaevandamine (7) Aukkarjäär (8) Aun (1) Auruekskavaator (2) Aurumasin (1) Aurumootor (4) Aurusilinder (1) Auto (1) AutoCAD (3) Avakaevandamine (7) Baaskaart (1) BAPT (2) BAT (2) Bensiinimootor (1) Bentoniit (1) Betoon (1) Biotiit (3) Bremsberg (1) Bucyrus (2) Buldooser (15) Buldooserkobesti (2) Care Track (1) Carlson (2) Caterpillar (5) Daik (1) De re Metallica (1) Detonaator (1) Detonatsioon (1) Detriitlubjakivi (1) Digitaalprojekteerimine (5) Digiõpik (3) Diktüonaamakilt (2) Diküoneemaargilliit (1) Diver (1) Dolokivi (11) Draag (3) Draglain (10) Draglaini kopp (1) Dredž (1) Dünaamiline veetase (1) Ee pass (4) Eekonveier (1) Eelaadur (1) Eesti maavarade kaevandamine (2) Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] From Kildagaas Torustik viiakse magistraaltoruni võimalusel kraavi e. maa alla paigutatuna. Kui kraavi ei ole võimalik kasutada, siis puuritakse suundpuurimisega horisontaalne auk, millest toru läbi tõmmatakse. Pilootpuuraugu puurimiseks kasutatakse näritspuuri: From Kildagaas Kui pilootpuurauk on puuritud, kinnitatakse puurvarda otsa tõmmatav puurpea (keerdpuur või näritspuur) ja toru ning tõmmatakse see läbi puuraugu. Selline puurauk on mitu km pikk. From Kildagaas Puuritakse puurmasinaga, mis hüdrosilindrite, hüdromootorite ja elektrimootorite abil surub ja samal ajal keerab puurvarrast maa sisse: Eesti maavarade kasutamine (1) Eesti mäendus (1) Ehitusmaterjal (4) Eklogiit (1) Ekskavaator (55) Ekskavaatorkobesti (2) Elektrijaam (1) Elektrijuhtivus (2) Elektromagnetilised omadused (4) Elevaatorkonveier (2) EMA (7) Enampakkumine geoloogilise uuringu loa taotlemisel (1) Energeetika (1) Energia (1) Eoon (1) EPB (1) Erimasin (1) Ermistu (1) Esi (4) Esimene (90) Ettepanekud (1) Ettevõtted (1) Fanerosoikum (1) FEL (1) Film (13) Filtratsioonimoodul (4) Filtrituhk (1) FOPS (1) Fordson (1) Fosfaatkeraamika (1) Fosforiit (8) Fossiil (1) Fossiilne kütus (1) Fotod (1) Frakkimine (2) Fraktsioon (1) Freesimine (2) Freeskombain (7) Freesturvas (4) Fresno (1) Frontaalkombain (2) Frontaallaadur (6) Füüsikalised väljad (6) Gaas (4) Geodeesia (7) Geodeet (5) Geofence (1) Geokronoloogiline skaala (1) geoloogia (11) Geoloogiline uuring (12) Geomaatika (9) Geotehnoloogia (3) gesenk (1) Giljotiin (1) GIS (2) Glossary (1) Gneiss (3) GPS (1) Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] From Kildagaas Puurvardaid lisatakse (antud juhul pöördkoppekskavaatori abil) ja pikendatakse nii puuritavat auku. From Kildagaas Puurmasin ankurdatakse vaiadega, kuna muidu suruks surve puurvarda lükkamisel puurmasina kohalt eemale: From Kildagaas Puurmasina alust kallutatakse hüdrosilindrite abil. Maa sisse sisenemisel on auk kaldu, hiljem horisontaalne ja vastavalt vajausele väljub see üles suunduses maa peale või horisontaalselt näiteks mäe küljest maapinnale. Grader (1) Gradiir (2) Graniit (4) Graptoliitargilliit (1) Greider (12) Greifer (3) Greiferkoppekskavaator (3) Haamer (2) Haarats-kopp (1) Haaratskopp (1) Haardkopp (1) Haardkoppekskavaator (5) Halb termin (6) Hammaskett (1) Handbook (2) Haprus (1) Helisõnastik (1) Heljum (1) Highwall Miner (1) Hiib (1) Hind (2) HMS (1) Hobujõud (1) Hobuveok (1) Hobuvints (1) Hoidetervik (2) Hunnik (2) Hõlm (1) Hõõrits (1) Höövel (1) Hüdrauliline ekskavaator (2) Hüdrauliline sahk (1) Hüdrofrakkimine (2) Hüdrogeoloogia (49) Hüdrosilinder (1) Hüdrotäitmine (1) Hüdrovasar (4) Ilming (1) Imitoru (1) Infiltratsioon (2) Info (1) inimkäik (1) Initsieerimisvahend (1) Inversiooniteljed (1) Isikukaitsevahendid (2) Isomorfism (2) Jaan Kark (1) Jahutus (2) Jaoskond (1) Järelkäru (1) Järve- ja meremuda (5) Järvelubi (3) Jääk (2) Jäätmed (6) Kaadur (3) Kaadvagonett (2) Kaalman (1) Kaart (10) Kadu (1) Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] From Kildagaas Puurmasin sõidab mööda hammaslatti, surudes puurvarrast maa sisse: From Kildagaas Survevoolikud ja elektrikaablid on paigutatud keti sisse, et tagada sujuvat ja ohutut puurmasina liikumist: From Kildagaas Puurvarras tõmmatakse august välja tõmmitsaga mis haarab vardast kinni klambriga: Kaevamine (2) Kaevand (1) Kaevandamine (31) Kaevandamisala (3) Kaevandamise keskkonnamõju (9) Kaevandamise projekt (4) Kaevandamiskoht (2) Kaevandamisloa muutmine (1) Kaevandamisluba (5) Kaevandamismahud (1) Kaevandamismoodus (3) Kaevandamistehnoloogia (4) Kaevandamisviis (4) Kaevandus (20) Kaevandusala (3) Kaevanduse mõõdistamine (1) Kaevandusettevõte (1) Kaevandusgaas (1) Kaevandusvesi (3) Kaeveväli (3) Kaeveõõs (28) Kaevik (1) Kaevis (6) Kaevur (3) Kaevurite pühak (1) Kaksikpoorsus (1) Kaldenurk (4) Kaldkiht (1) Kallur (13) Kallurhaagis (1) Kamber (1) Kamberkaevandamine (6) Karinu (1) Karjäär (29) Karjääriala (1) Karjääriekskavaator (1) Karjäärikallur (1) Karjääriväli (2) Karst (1) Karsti koopad (1) Kast (2) Katend (1) Katendi eemaldamine (3) Katenditegur (5) Keemilised elemendid (1) Keskkonnamõju hindamine (1) Kettekskavaator (1) Kihilisus (1) Kihind (1) Kiht (1) Kiil (2) Kiiver (1) Kildagaas (5) Killustik (22) Kilp (1) Kilt (1) Kiltkivi (3) Kirka (1) Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] From Kildagaas Puurvardad ühendatakse keermesliitega e. keeratakse üksteise külge keerme abil: From Kildagaas Puurimismäärdena kasutatakse bentoniiti, e. puurimissegu, mille põhiline koostisaine on bentoniit (bentoniitsavi). Kraav tehtaks kas kraavitajaga või pöördkoppekskavaatoriga. From Kildagaas Puuraugust väljauhutud materjal koos bentoniidi ja veega e. puurimispulp koguneb basseini: Kiud (1) Kiudbetoon (1) Kiviimur (1) Kivikülv (1) Kivim (26) Kivimimassiiv (4) Kivimimehhaanika (3) Kivimimehhanika (2) Kivimite füüsikalis-tehnilised omadused (6) Kivimite omadused (12) Kivimitge omadused (1) Kivimurd (2) Kivistis (1) Kivisüsi (3) Kiviõli (1) Klassifikatsioonid (3) Klassifikatsioonisüsteemid (4) Klinker (1) Klivaaž (1) Kobestamine (1) Kobestustegur (2) Kohaliku tuulutuse ventilaator (1) Kohaliku tähtsusega maardla (1) Kohtla põlevkivikaevandus (1) Kolu (1) Komatsu (3) Kombain (6) Kombainilaava (2) Kommenteerimine (1) Kompaktor (1) KOMTRAX (1) Kong (1) Kontsessioon (1) kontuurlõhkamine (1) Konveier (6) Konvergents (1) Koonuspurusti (2) Kopa luuk (1) Kopavars (2) Kopp (11) Kopp-purusti (1) Kopp-sõel (1) Kopplaadur (14) Koristustööd (1) Korrasamine (1) Korrastamine (1) Korrastamistingimused (1) Korrosioon (1) Kraapkonveier (4) Kraaton (1) Kraav (3) Kraavilõikaja (3) Kraavipuhastaja (1) Kraavitaja (1) Kriit (1) Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] From Kildagaas Basseinist pumbatakse pulp separaatorisse: From Kildagaas Pumpamiseks kasutatakse imipumpa: From Kildagaas Bentoniit tuuakse platsile paberkottides: Kristalliinne ehituskivi (2) Kristallograafia (15) Kronometraaž (1) Krossing (1) Kruus (8) Kuhi (2) Kuivaine kütteväärtus (1) Kulu (1) Kurd (1) Kurisu (1) Kuulveski (1) Kvaasistabiilne maa (3) Kvaliteedinäitaja (18) Kvaliteet (1) Kvarts (2) Kvartsiit (1) Kveeršlaag (1) Käpplaadur (1) Käsikäru (1) Käsiraamat (13) Käsitsi kaevandamine (3) Kõrgsoo (1) Kõvadus (1) Köistõste (1) Kühvel (1) Külgkivim (1) Küllastusvöönd (1) Külmakindlus (1) Küsimus (5) Küsimused (1) Kütus (1) Laadimine (6) Laadimismasin (2) Laadung (1) Laadur (8) Laava (3) Laavakaevandamine (7) Laavakombain (3) Labidas (2) Laeng (4) Laenguauk (4) Lagi (3) Lahustamisega kaevandamine (2) Lamam (3) Lammikarjäär (1) Langetatud maa (2) Laotur (1) Laserkaugusmõõtja (2) Lastele (2) Lasu (2) Lasum (3) Lasumus (2) Lasumustingimus (3) Legend (9) Levila (1) LHD (6) LIDAR (1) Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] From Kildagaas Pulbipump pumpab pulbi mööda voolikut separaatorisse: From Kildagaas Tihkestajaga (separaatoriga) eraldatakse pulbist tahke osa, mis on bentoniidi ja puurpuru segu (liiv, savi, lubjakivi jne). Seda materjali võib kasutada näiteks tiigile vettpidava põhja tegemiseks: From Kildagaas Kuna gaasi pumpamiseks kasutakse kompressoreid, siis on probleem müra, mille tõkestamiseks kasutatakse müratõket: From Kildagaas Infoallikad: ANGA - America's Natural Gas Alliance American Gas Association Tootjaettevõtted: BNK Petroleum Exxon Mobile TXO Energy Chesapeake Energy Shevron Ligniit (1) Liigendkallur (3) Liiv (13) Lint (1) Lintkonveier (6) Liug (1) LMG (4) LNG (1) Loata kaevandamine (1) Lokomobiil (1) Lubi (2) Lubjakivi (20) Läbindamine (5) Läbinduskilp (2) Läbinduskombain (2) Läbipaistvus (1) Läige (1) Lõhe (3) Lõhenevus (2) Lõhkamine (20) Lõhkeaine (9) Lõhketööd (14) Lõhkevõrk (5) Lõikamine (1) Lõikepea (1) Lõugpurusti (2) Löökpurusti (2) Lühendid (10) Lühieekombain (2) Lühiesi (1) Maa-alune (3) Maa-alune rajatis (1) Maagikeha (1) Maailma mäendus (1) Maakoor (2) Maapinnalähedane põhjavesi (1) Maapõu (3) Maardla (5) Maavara (60) Maavara kaevandamise aastamäär (1) Maavara kaevandamise loa pikendamine (1) Maavara kaevandamise luba (3) Maavara kaevandamisloa graafiline lisa (1) Maavara kaevandamisõiguse tasu (1) Maavara kaod (2) Maavara kasutusala kood (1) Maavarad (2) Maavaravaru kuuluvus (1) Madalsoo (1) Mahumass (2) Majandus (3) Maksimaalne lubatud võnkekiirus (1) MapInfo Professional (10) Markšeideriasjandus (11) Masin (1) Mass (1) Materjal (1) Mehaaniline raimamine (4) Metaan (1) Metroo (1) MGIS (10) Mikser (1) Mineraal (19) Mineraloogia (20) Mining (2) Mitmeotstarbeline ekskavaator (1) Modelleerimine (4) Mohsi skaala (1) Monorelss (2) Monorelsskaadurvagonett (1) Fan http://mi.ttu.ee/kildagaas/[13.02.2013 6:46:30] Shlumberger Halliburton Anadarko Lisainfo: Maailma suurim kildagaasi tootja on USA Hüdrofrakkimine RapidFrac system Diktüoneemakilt EIA - U.S. Energy Information Administration europeunconventionalgas.org naturalgaswatch.org Crude Oil and Natural Gas Resources and Supply Geology.com - what is shale gas? Shale Gas:Applying Technology to Solve America’s Energy Challenges Fracfocus - hydraulic fracturing chemical registry Improving the Safety & Environmental Performance of Hydraulic Fracturing marcellusmonitor.com Realizing the Potential of North America's Abundant Natural Gas and Oil Resources Resources Reserves Talisman Terry - frakkimine lastele Aboutnaturalgas.com Kildagaas vikipeedias Marcellus Shale Coalition U.S. Department of Energy Shale gas in wikipedia World shale gas resources Kildagaasi tootmise puurimise selgitav animatsioon: Sorry The creator of this video has not given you permission to embed it on this domain. This is a Vimeo Plus feature. vimeo Shale Gas Video from BNK Petroleum Inc. on Vimeo. Puurlõhketööde ja hüdrofrakkimise tehnoloogia: How Much Natural Gas is There?

Kildagaas.pdf

Viimased blogipostitused