Veeseire / Tehtud tööd ja kogemus

www.veeseire.ee

Meie teostatud tööde infoga saate tutvuda ETISe andmebaasis ja meie artiklites. Peamised hiljutised tööd on:
 • Heitveeseire Virumaal
 • Pinnavee ja heitveeseire turbatootmisaladel
 • Reoveepuhasti seire
 • Vee erikasutloaga määratud põhjaveeseire
 • Maardu fosforiidilevila tehnogeense põhjavee kvaliteedi uuring
 • Kunda piirkonna ja Toolse jõevee seired
 • Estonia kaevanduse ja Narva karjääri veekõrvalduse optimeerimine
 • Kurevere-Esivere, Vasalemma, Karinu, Rakke karjääri ja Rakke tehase veeseire 
 • Kurevere-Esivere ja Vasalemma karjääride veeseire
 • Põhjavee ja lubjakivikarjääride veekõrvalduse uuring
 • Kunda piirkonna ja Toolse jõevee ning põhjasetete seire
 • Vasalemma, Kurevere-Esivere, Karinu ja Rakke (Kamariku) karjääride ning Rakke lubjatehase veeseire
 • Veeseire Kehra kaevudes


Veeseire artiklid:


Šurf

Veega täitunud tranšee