Ubja põlevkivikarjääri ärastusvee päritolu ja koguse määramine