KontaktVeeseire, veetaseme, vee vooluhulga, vee voolukiiruse, vee sügavuse mõõtmine, proov, veeproov.
Atesteeritud veeproovivõtja tunnistus. Proovivõtmine pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest.