Põlevkivi kaevandamisest tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoos